Doğru renk, güçlü etki.
Ağakay ailesinin sinemayla olan serüveni 1922'de, babası Mustafa Cemil Bey gibi ressam olan ve onun yanında yetişen ressam Hasan Mithat Ağakay'ın
illüstrasyonları ile başlar. 1950'li yıllara gelindiğinde sinema salonu önlerindeki "fener" adıyla tanımlanan 5 metre ve daha yüksek dev boyutlu afişlerin birçoğu
el emeğiyle ve boyama tekniği ile kendisi tarafından yapılıyordu.
 
yılı ile sanayileşmede ve özellikle de "marka"laşmaya giden yolda ilk adımlar atılır. Bir aile şirketi olarak bu yeni yapılanmanın ilk dönemidir. Mim-Cim Matbaası kurulur. Büyük oğlu Münir Cemil Ağakay matbaa işlerinden sorumludur. Küçük oğlu Mehmet Erol Ağakay ise fener yapımında çalışırken, daha sonraları
afiş fotoğrafları çekmeye ve afiş tasarımlarını yapmaya başlar.
 
'lı yıllarda rekor düzeyde yerli film çekilmeye başlandığında ilk ofset baskı makinesini alır ve 1963'te Eray Ofset'i kurar. 1968 yılında Ağakay'lar, iki şirketi birleştirerek büyüme ve markalaşma yolunda ilk adımı atarlar. Bu birleşmenin ve markalaşmanın yeni adı ise kırmızı noktalı logosuyla "Mimeray"dır. Artık rakipsizdirler. Yılda 260 filmin çekildiği dönemlerde işletmeler sözleşmelerine "film afişleri Mimeray'da basılacak" maddesini eklemeye başlamışlardır.
 
yılından itibaren billboard panolarının sokaklarda yer almaya başlaması ile birlikte çok parçalı reklam afişleri üretimi başlar. Bunu içten ışıklı şehir panoları izler. Otobüs durakları yenilenir ve sokaklarda yeni mecralar oluşur. Mimeray, reklam afişi üretiminde de öncü firma olur. Mimeray, 1990'larda
yenilenerek, büyüyerek, çağdaş baskı teknolojisiyle sınır ötesi bir devrim yaşar. 1983 yılında Türkiye'de ilk billboard baskısını gerçekleştiren de Mimeray'dır.
1984 yılında Amerika'da, Andy Award of Merit ödülünü de alır.
 

yılında, tek parçada 300x400 cm dört renk üniteli serigraf baskı makinesi, 2005 yılında 138x196 cm tabaka basan 5 renk ofset makinesi gibi yatırımları da hep ilk olarak hayata geçiren firma olmuştur. 2004 yılında, üçüncü nesil Mithat Eray Ağakay dijital baskı yatırımını yapar ve Tüm Baskı'yı kurar. Artık ebat sınırları aşılmış, açıkhava ve iç mekanlarda tüm markalaşma ve görsel ürünlerin ihtiyacı basılı ürünler üretilmeye başlanmıştır.

 
'lardan 2005'lere kadar olan dönemde Türkiye'de basılan milyonlarca açıkhava afişi, 1914 yılından bu yana ülkemizde çekilen 6481 sinema filminin 3620'den fazlasının afişleri Mimeray tarafından basılmıştır.
 

DÜNDEN BUGÜNE VE YARINLARA, 100 YILIMIZA DOĞRU…

1922 Sinema dışı fener afişlerinin illüstrasyon çalışmaları
1951 Matbaacılığa ilk adım; "Mim-Cim Matbaası" (Beyoğlu Sinepera Binası)
1963 Eray Ofset'in kuruluşu; "Sinema Afiş Basımı"
1967 İki kuruluşun birleşmesi (Mim-Cim ve Eray Ofset); "Mimeray" (Tarlabaşı Tesisi)
1976 İlk film büyütme kamera sistemi
1976 lk 70x100 cm ofset makine
1983 Türkiye'de ilk billboard (Nükhet Duru'nun "Düşkünüm Sana" adlı filmi için)
1984 İkinci 70x100 cm ofset makine
2000 Hadımköy Gişeler tesislerine taşınma (4000 m2)
2000 İlk serigraf baskı makinesi 140 cm x 220 cm
2000 İlk otobüs durakları afişleri (Citylight)
2001 Dünyadaki ilk 4 renk tek parça 300 cm x 400 cm serigraf baskı makinesi
2001 İlk megalight afişlerin üretimi
2004 Tüm Baskı Kuruluşu ve dijital baskı tesisi yatırımı
2005 Kıraç Baskı Tesisleri binasına taşınma
2005 Türkiye'nin en büyük ebat (138 cm x 196 cm) ofset makinesi yatırımı
2008 İç mekan uygulamaları için atölye ve makine yatırımları
   
AÇIK HAVA MECRA İÇİN MİLYONLARCA ADET ÇEŞİTLİ AFİŞ BASKISI
2.536.416 adet BILLBOARD
2.134.556 adet CLIP
241.338 adet RAKET
98.057 adet LIGHTBOARD
53.390 adet MINIBOARD
19.878 adet MEGALIGHT
12.041 adet INFOBOARD
4160 adet MEGABOARD
1406 adet SİLİNDİR KULE